Jaké jsou činčilyMutaceKupujeme činčiluJak ochočit

 StravaNemociZvukyRozmnožováníNebezpečí úrazu

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

Přířučky

FAQ

E-mail

Nebezpečí úrazu

! Elektrické kabely - Činčile hrozí úraz elektrickým proudem při ohlodávání elektrických kabelů, proto je
                              musíme dostat z dosahu jejích zoubků. Můžeme je umístit do lišt, nebo je obalit husími krky.

! Pokojové rostliny - Kdyby je činčila okusovala, mohly by jí způsobit zažívací potíže, otravu a kaktusy zranění.                              Proto by pokojové rostliny měly být umístěny tak, aby se k nim činčila nedostala. Obzvláště                              nebezpečná je jedovatá dieffenbachie !!!

! Čistící a mycí prostředky - I při požití malého množství mohou způsobit otravu, poleptání, či neodstranitelné                                         zažívací potíže. Proto je důležité čistící prostředky, léky, chemikálie apod. pořádně                                         uzavřít a umístit z dosahu činčily. Čištěné věci pořádně opláchnout vodou a nechat                                         uschnout.

! Kuchyň - V kuchyni může dojít k mnoha zraněním a úrazům. K popálení o sporákové plotýnky; k zažívacím                problémům, při pozření zbytků jídla; k pádům do hrnců, mís, pánví atd. Proto je nejlepší před                výběhem kuchyň uzavřít, nebo ji pečlivě uklidit.
 
! Koupelna - I v koupelně může snadno dojít k nějakému zranění. Činčila může například spadnout do napuštěné                   vany, či do otevřené toalety, a pokud si toho včas nevšimneme, utopí se a nebo zemře z následného                   šoku. Proto je nejlepší před výběhem koupelnu zavřít.

! Obložené talíře a mísy s ovocem - Pokud je činčila ohlodá, mohou jí způsobit zažívací potíže. Proto by před                                                     výběhem měly být uklizeny, nebo přemístěny do jiného pokoje.                  

! Ostatní zvířata - Mohou činčile až smrtelně ublížit, obzvláště jedná-li se o kočku, nebo psa. Proto je nejlepší                          zvířata, která by činčile při výběhu mohla ublížit, zavřít do jiné místnosti.
 
! Dveře - Může dojít ke zranění při jejich otvírání a zavírání, také je možný útěk. Proto je nutné dávat veliký pozor,             když se hýbe dveřmi.

! Topení - Činčila se může popálit, pokud na něj vyskočí. Proto je důležité nechat kamna před výběhem               vychladnout.

! Popelník - Při pozření popela, či tabáku, může dojít k otravě. Proto je nutné před výběhem popelník vyprázdnit a                  vypláchnout.

! Umělá hmota, textilie - Při ohlodávání hrozí ucpání střev, udušení, či otrava. Proto tyto materiály nenechávejte při                                    výběhu nikde volně ležet.

! Lakované a namořené dřevo - Při ohlodávání může způsobit otravu. Proto je nutné činčile zabránit takovéto dřevo                                             okusovat.

 

Aliwella