Rady ohledně očkování proti moru a myxomatoze králíků

Tato stránka je historická, doporučujeme podrobný článek věnovaný vakcínám a vakcinačním schématům, který obsahuje novější informace.

Zaprvé je třeba upozornit, že králíček, který jde na očkování by měl být v dobré kondici a zdravý. Přecejen je očkování zátěž pro organismus.

Imunita po očkování proti moru přetrvává zhruba 6 měsíců. Pro očkování se používá např. inaktivovaná vakcína proti moru králíků, vyráběná firmou Bioveta Ivanovice na Hané. Očkuje se buď samostatně, nebo kombinovanou vakcínou spolu s Myxomatozou (pestorin-mormyx). Myxomatoza - Imunita po očkování přetrvává 4 měsíce, potom už to není tak spolehlivé a je třeba přeočkovat. Pro první očkování je optimální stáří 10 týdnů a revakcinace se provádí za 4-6 měsíců.

ockovaci prukaz Někteří veterináři očkují každé zvlášť, se 14-denním rozestupem. Někteří očkují kombinovanou vakcínou, tzn. jediná injekce. Což se zdá někomu výhodnější a méně stresující pro králíčka.
Mor a myxomatoza jsou velmi běžné nemoce, v podstatě smrtelné, takže je očkování proti nim dost důležité. Nemoci přenáší hlavně hmyz, a ten se dostane občas i do bytu. Vzhledem k tomu že v zimě hmyz není, tak se to běžně dělá tak, že se králíčci kryjí očkováním pouze v době od cca dubna (podle počasí a toho jak brzo přijde jaro) do konce října. Takže první očkování na přelomu března/dubna, druhé přeočkování na přelomu července/srpna. První očkování např. kombinovaná vakcína, druhé už může být samostatně myxomatoza. To jsou jen návrhy jak si s těmi termíny a vakcínami poradit.

Králíček je několik dní po očkování oslabený, a chvíli trvá než se vyvine imunita. Proto se velmi doporučuje ho aspoň týden držet chráněného od hmyzu, a nepouštět ho ven. Aby v tom mezidobí nemohl něco chytit. Po očkování mít králíčka v maximální pohodě, ničím ho nestresovat, nenamáhat, nenosit mezi cizí králíky, nechat ho v klidu alespoň týden.

Pasteureloza - očkování

Lze očkovat i proti pasteureloze, ale tam je určitý problém. Výrobce dodává jen vakcínu, která se podle oficiálních údajů do 10 hodin po otevření musí spotřebovat, a která je minimálně na 10-20 dávek. Neoficiálně Bioveta potvrdila, že vakcína vydrží i týden, ovšem pokud se nezkontaminuje.
Velká většina veterinářů to vidí jako problém, že na vakcíně prodělají. Buď se pak musí domluvit několik chovatelů, nebo člověk musí slíbit že zaplatí celou dávku. Vakcínu Pestorin mor/myx je možno kombinovat s vakcínou Pasorin OL (která je proti pasteureloze). Tudíž proběhne najednou očkování proti všem třem nemocem jedním vpichem. Znamená to ale pro králíka větší zátěž. Pro velkochovatele to i tak může být za určitých okolností výhodné a jednoduché.

Pasteureloza se musí přeočkovávat každý půlrok. Více o teto nemoci je v oddíle Nemoce. Mezi lidmi, kteří na stránky chodí, a přispívají do diskuze už se objevilo několik lidí, kterým králíček na pasteurelozu zemřel. Není to tedy nemoc nepravděpodobná. Ale jak jsem psala, s očkováním je to složitější a člověk se musí poptat u několika veterinářů, aby zjistil jaká je situace. Mnoho veterinářů nemá ani přehled o vakcínách. Proti pasteureloze dříve byla vakcína, která se nekazila a vydržela dlouho otevřená a měla trochu jiná pravidla očkování. Ale potom výrobce Bioveta, přišel s novou vakcínou a tamtu postupně stáhnul z trhu. Přesto ještě nějakou dobu po té, někteří veterináři měli tu starou vakcínu a očkovali s ní bez problému, a nevěděli ani, že nějaká nová je, a že se s ní očkuje jinak. To jen pro zajímavost, že v naší malé zemičce někdy není jen tak dopřát králíčkovi všechna očkování.


Příbalový leták k vakcíně proti pasteureloze:
Informace z www.aislp.cz

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
PASORIN-OL inj. ad us. vet., Vakcína proti pasteurelóze králíků

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
1 ml:
Suspensio Pasteurella multocida A,D min. 1 x 10 na 10
Formaldehydi solutio 35% max. 0,1 mg
Thiomersalum max. 0,0595-0,0805 mg
Emulsio olei ad 1,0 ml

3. LÉKOVÁ FORMA Injekce.

4. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Mechanismus účinku: Aplikace vakcíny vyvolá imunologickou odpověď protilátkového typu. Antigeny jsou pohlceny makrofágy, kde jsou enzymaticky degradovány a poté prezentovány na jejich povrchu spolu s MHC II antigenem (major histocompatibility complex) buňkám T a B. Nastane aktivace T-helperů a B-buněk a proliferace a expanze příslušného specifického klonu, transformace B-buněk na buňky plasmatické produkující cirkulující protilátky a aktivace a proliferace paměťových buněk, podmiňujících dlouhodobější imunitu a tzv. anamnestickou reakci při podání téhož nebo příbuzného antigenu. Vzniklé komplexy antigen - protilátka stimulují fagocytózu cizorodého antigenu v makrofázích a polymorfonukleárech (opsonizace), chemotaxí přitahují další makrofágy a aktivují komplement, který způsobí lýzu aglutinovaných bakterií.

Farmakodynamické vlastnosti
Specifické protilátky vytvořené po vakcinaci přípravkem Pasorin-Ol inj. ad us. vet. Chrání vakcinovaná zvířata proti infekci sérotypem A,D Pasteurella multocida po dobu 6 měsíců.

5.2. Indikace: Vakcína je určena k imunoprofylaxi pasteurelózy králíků. 5.3. Kontraindikace: Nesmí se vakcinovat zvířata nemocná.

5.4. Nežádoucí účinky
Po vakcinaci může nastat přechodné mírné snížení příjmu krmiva, které vymizí v průběhu 24-48 hodin. V místě aplikace může vzniknout (cca v 3%) plochá lokální reakce velikosti 0,5 cm, výjimečně až 3 cm. Snížení v % zabřezávání ramlic - do 15%.

5.5. Zvláštní upozornění
Pasorin - Ol inj. ad us. vet. patří do skupiny bakteriálních inaktivovaných vakcín, které běžně nezpůsobují nežádoucí účinky. V případě anafylaktických reakcí se doporučuje symptomatická léčba. Před aplikací je nutné vakcínu ohřát na teplotu 15-25 st. C a obsah lékovky protřepat.

5.6. Březost a laktace
V období 14 dnů po vakcinaci a do 14 dnů po revakcinaci, se může u samic snížit procento zabřezávání do 15%. Jiné negativní vlivy na graviditu a laktaci nebyly pozorovány.

5.7. Interakce s dalšími veterinárními přípravky a další formy interakce Vakcínu je možné aplikovat simultánně s vakcínou Pestorin Mormyx inj. sicc. ad us. vet.

5.8. Dávkování a způsob podávání
Dávkování: králíci od 4. do 6. týdne stáří 0,5 ml králíci od 7. týdne stáří 1 ml
Doporučené vakcinační schéma:
- první vakcinační dávka ve 4. týdnu stáří - druhá vakcinační dávka v 7. týdnu stáří - třetí vakcinační dávka v 10. týdnu stáří (chovní králíci) Další pravidelná imunizace vždy jednou vakcinační dávkou 1krát za 6 měsíců. Při primovakcinaci starších králíků se imunizace provede dvakrát v intervalu tří týdnů, další pravidelné imunizace se opakují jednou vakcinační dávkou 1krát za 6 měsíců. Způsob podání: subkutánně.

5.9. Předávkování
Po aplikaci dvojnásobné vakcinační dávky a po opakované aplikaci vakcinační dávky po 7 dnech nebyly zaznamenány významné vedlejší reakce a nežádoucí účinky.

5.11. Ochranné lhůty: Maso - 10 dnů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1. Inkompatibility: Závažná nesnášenlivost přípravku nebyla zjištěna.
6.2. Doba použitelnosti 12 měsíců.

Otevřenou lékovku je nutno spotřebovat do 10 hodin po prvním otevření. 6.3. Uchovávání: V suchu a temnu při teplotě 2-8 st. C. Vakcína nesmí zmrznout.

6.4. Druh obalu a velikost balení

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml, 1 x 500 ml. Skleněné lékovky uzavřené pryžovou propichovací zátkou s hliníkovým uzávěrem. Lékovky jsou uloženy v papírových obalech.
6.5. Držitel rozhodnutí o registraci
Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané
---------------

Příbalový leták k vakcíně proti moru a myxomatoze:

Příbalová informace - Rp.
PESTORIN MORMYX inj. sicc. ad us. vet.
Vakcína proti moru a myxomatóze králíků
V: Bioveta, a.s. Ivanovice na Hané.
DR: Bioveta, a.s. Ivanovice na Hané.
S: 1 ml (dávka):
Tekutá složka: Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min. 128 HA. Lyofilizovaná složka: Poxvirus myxomatosae attenuatum - min. 10 na 3,3 TCID50.
PL: Tekutá složka: fyziologický roztok pufrovaný, aluminiumhydroxid, merthiolát.
Lyofilizovaná složka: kultivační médium MEM, lyofilizační médium. IS: Veterinární imunopreparát.

CH: Po aplikaci antigenů obsažených ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti onemocnění morem a myxomatózou králíků.
I: K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem proti moru a myxomatóze králíků. Doporučuje se následující imunizační schéma:
a) Vakcinace Pestorin Mormyx inj. sicc. ve věku od 10 týdnů.
b) Jestliže epizootologická situace ve výskytu moru vyžaduje vakcinaci před dosažením tohoto věku (ne však dříve jak v 6 týdnech), je nutná revakcinace za 1 měsíc.
c) V oblastech s nepříznivou epizootologickou situací ve výskytu myxomatózy se doporučuje zahájení imunizace proti myxomatóze monovalentní vakcínou Myxoren inj. sicc. již od věku 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou Pestorin Mormyx inj. sicc. za 6 týdnů. Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine u myxomatózy za 9 dní a u moru za 2-3 týdny.
U chovných zvířat se doporučuje revakcinace proti myxomatóze ve 4měsíčních a proti moru ve 12měsíčních intervalech. Vzhledem k sezónnosti onemocnění je třeba provést vakcinaci (revakcinaci) tak, aby v kritickém období výskytu nákazy byla zvířata v plné imunitě.
KI: Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.
SU: Před použitím nutno obsah lékovky s tekutou složkou důkladně protřepat. Lyofilizát se rozpustí tekutou složkou vakcíny, vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění.
NÚ: Nejsou známy.
IT: Nejsou známy.
D: 1 ml bez ohledu na velikost.
ZP: Subkutánně.
U: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 st. C. Vakcína nesmí zmrznout!
VA: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
BA: 1 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml.
OL: Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzumace do 7 dnů po vakcinaci, z důvodu možnosti výskytu místní reakce.
DZ: 1.8.2001, AU: ÚSKVBL, Brno. 2001/08/01Zpět na hlavní stránku