Anatomie, vlastnosti a barevn varietyCo myka potebujeBydlenPotrava

RozmnoovnNemoceZachzen, pe, cestovn a ochoen

Diskuze

Inzerce

Jmna

Odkazy

FAQ

E-mail

Novinky

Zde je pehled jednotlivch web, kter b na www.kralici.cz a mal statistika o provozu, kter se aktualizuje po nkolika minutch.

Pokud n server pouvte, pomohl vm, nebo si prost jen myslte, e za nco stoj, mete pomoci s hradou nklad spojench s provozem. Lze pispt na konto 143363001/5500 veden u RB.

Tak je monost pispt pomoc sluby PayPal:

 

Touto cestou bych rd podkoval vem uivatelm a pznivcm za jejich pomoc pi financovn provozu tchto strnek.

Veker koprovn celch strnek nebo jen st text podlh souhlasu jejich autor. Texty, obrzky a layout, stejn jako veker grafick prava tchto strnek, jsou chrnny autorskmi prvy. Je zakzno koprovat texty nebo jejich sti, it je nebo upravovat ke komernm elm.