Než pořídíme králíčkaRady pro první týdnyVýchova a ochočeníSoužitíEshop

JídelníčekBydleníRozmnožování a péčeAnatomiePlemenaVeteriny

Nemoci

Diskuze

Inzerce

Galerie

Jména

Odkazy

Ostatní

E-mail

Otázky

Vakcíny a vakcinační schémata

Králíčky je potřeba očkovat proti moru a myxomatoze, které jsou přenášené bodným hmyzem. Na tyto nemoci se v drtivé většině umírá, jsou špatně léčitelné. Proto nevystavujte svého králíčka riziku nákazy, očkujte.I. Vakcinace proti moru králíků

Mor králíků je relativně nové onemocnění, poprvé popsané roku 1984 v Číně. Během následujících tří let se rozšířilo do Evropy (v ČR popsáno poprvé roku 1987) a dnes se vyskytuje ve více než 40 zemích 4 kontinentů.
Pokud dojde k propuknutí moru v chovech králíků, dochází k velmi vysokým ztrátám způsobeným úhynem zvířat. Úmrtnost v postižených chovech může dosáhnout až 100 %.

Původce onemocnění
Původcem onemocnění je kalicivirus, virus s genetickou informací v podobě jednovláknité RNA.

Klinické příznaky
Mor králíků probíhá nejčastěji v perakutní nebo akutní formě, výjimečně ve formě chronické nebo subklinické.
Klinické příznaky jsou zpočátku nenápadné: malátnost, spavost, nepřijímání potravy. Během několika hodin se mohou objevit nervové příznaky: neúplné ochrnutí, ochrnutí. Dále je popisováno krvácení z nosu, edém spojivek, případně modrofialové zbarvení sliznic a kůže okrajových částí těla.
Průběh nemoci je obvykle velmi rychlý. Zvíře umírá většinou v průběhu 12 až 24 hodin po objevení prvních příznaků. Často nacházíme již mrtvé králíky bez jakýchkoliv příznaků. Při pitvě uhynulého králíka zjišťujeme krvácení na pohrudnici, pobřišnici a ledvinách.

Přenos onemocnění
Přímo mezi králíky, vzduchem, prachem, bodavým hmyzem, nepřímo krmivem, chovatelskými pomůckami. K rychlému šíření onemocnění přispívá také nedostatečná výživa zvířat a špatná zoohygiena.

Terapie, prevence
Terapie moru králíků neexistuje, jedinou účinnou ochranou je včasná a pravidelná vakcinace králíků (kromě dodržování zásad zootechniky a zoohygieny, zamezení styku s hmyzem atd.). Důležité je také izolování jedinců s příznaky onemocnění, aby nedošlo k nakažení ještě zdravých králíků.
Nemalý význam k předcházení tohoto onemocnění má i správné dodržování vakcinačního schématu. Vakcinační schéma souvisí s věkovou rezistencí vůči kaliciviru způsobujícímu mor králíků. Je známo, že před dosažením 4 týdnů věku jsou králíci prakticky vůči kaliciviru nevnímaví. Mezi 4. až 10. týdnem věku se vnímavost zvyšuje a u zvířat starších 10 týdnů dosahuje maxima.
K ochrannému očkování proti moru králíků může veterinární lékař použít z produkce společnosti Bioveta a.s. buď monovalentní vakcíny PESTORIN nebo CASTOMOR nebo kombinovanou vakcínu PESTORIN MORMYX.


Monovalentní vakcíny proti moru králíků:

PESTORIN inj. ad us. vet. (Vakcína proti moru králíků.)

 • K očkování králíků proti moru od 10. týdne stáří.
 • V případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat vakcínu již od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny.
 • U chovných králíků každoroční revakcinace proti moru.
 • Pro hobby králíky v balení po jednodávkách.
 • Dávkování: 1 ml subkutánně.
 • Balení: 5x1 d, 20 ml, 50 ml, 5x20 ml.


CASTOMOR inj. od us. vet. (Vakcína proti moru králíků, koncentrovaná.)
 • K očkování králíků proti hemoragickému onemocnění (moru) králíků od 10. týdne stáří.
 • V případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat vakcínu již od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny.
 • Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine za 10 dnů a přetrvává 1 rok.
 • U chovných králíků se doporučuje každoroční revakcinace.
 • Dávkování: 0,5 ml subkutánně.
 • Balení: 50 ml.Kombinovaná vakcína proti moru králíků:

PESTORIN MORMYX inj. sicc. ad us. vet. (Kombinovaná vakcína proti moru a myxomatóze králíků.)

 • K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem proti moru a myxomatóze od 10. týdne stáří.
 • V případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat vakcínu již od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny.
 • V případě nepříznivé nákazové situace lze vakcinovat dříve:
 • Vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (MYXOREN) od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou PESTORIN MORMYX nejdříve ve věku 10 týdnů; mezi aplikacemi obou vakcín je nutno zachovat odstup minimálně 2 týdny.
 • Vakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX od stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny.
 • U chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX v 6-měsících intervalech.
 • Pro hobby králíky k dostání v jednodávkách.
 • Dávkování: 1 ml podkožně.
 • Balení: 5x1 d, 20 ml, 5x20 ml.


Stáří králíka

MOR KRÁLÍKŮ - nákazová situace

Příznivá na mor

Nepříznivá na mor

4 týdny

 

 

MYXOREN

6 týdnů

 

PESTORIN nebo CASTMOR nebo PESTORIN MORMYX

 

10 týdnů

PESTORIN nebo CASTMOR nebo PESTORIN MORMYX

PESTORIN nebo CASTMOR nebo PESTORIN MORMYX

PESTORIN MORMYX

Poznámka: Při použití vakcín PESTORIN nebo CASTMOR se u chovných zvířat doporučuje každoroční revakcinace. Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN) se u chovných zvířat doporučuje revakcinace v 6-měsíčních intervalech.
II. Vakcinace proti myxomatóze

Myxomatóza králíků je známá více jak 100 let. Přesto toto onemocnění neztrácí nic ne své aktuálnosti. Během posledního desetiletí se mění formy onemocnění způsobeného virem myxomatózy. Kromě „klasické“ myxomatózy s uzlíky na hlavě a otoky v genitální krajině se setkáváme s atypickou formou onemocnění označovanou jako forma plicní, která se vyznačuje převládáním plicních klinických příznaků a omezením až nepřítomností myxomů.
Myxomatóza králíků může způsobovat opět velmi vysoké ztráty. Myxomatóza je onemocnění, u kterého – stejně tak jako u moru králíků – není žádná specifická léčba nemocných jedinců.

Původce onemocnění
Velice odolný virus myxomatózy patří do čeledi Poxviridae, podčeledi Chondropoxvirinae a rodu Leporipoxvirus.

Přenos onemocnění
Přímo mezi králíky, vzduchem, prachem, bodavým hmyzem, nepřímo krmivem, chovatelskými pomůckami. V poslední době dochází k enormnímu nárůstu populace komárů, kteří představují velmi nebezpečný faktor v přenosu myxomatózy. Chovatelé často zapomínají na „staré dobré zásady“ ochrany králíků před komáry jako je použití sítí ke snížení průniku komárů a použití přípravků na hubení hmyzu. Jednou z možností přenosu infekce jsou hromadné zákroky – vakcinace. Z tohoto důvodu se jeví jako velmi vhodný bezjehlý způsob aplikace vakcín pro králíky.

Klinické příznaky
Po 6 až 10-denní inkubační době dochází zpočátku k seróznímu, později hlenohnisavému výtoku z očí a slepení víček. Později na uších, hlavě a zevních pohlavních orgánech se tvoří myxomatózní uzlovité změny. V důsledku zduření nosní sliznice králík obtížně dýchá. Za 12 až 15 dnů králíci umírají z důvodů vyhublosti a vyčerpání. Králíci, kteří nákazu přežijí, se stávají dlouhodobými nosiči viru. V posledních letech je častá tzv. „plicní myxomátóza“, která se vyznačuje převládáním plicních klinických příznaků a omezením až nepřítomností myxomů.

Terapie, prevence
Terapie neexistuje, jedinou účinnou ochranou proti myxomatóze je včasná a pravidelná vakcinace králíků. Z epizootologického hlediska je nutno prosazovat plošnou vakcinaci králíků, zejména pak dodržování této zásady v jednotlivých chovech. Neimunizovaná zvířata mohou být zdrojem nákazy pro ostatní i příčinou pasážování a zvyšování virulence terénních kmenů viru myxomatózy. Na výsledný efekt imunizace králíků proti myxomatóze má vliv uplatňování dalších preventivních opatření jako okamžitá izolace králíků s příznaky onemocnění, instalace ochranných sítí proti hmyzu, použití přípravků na hubení hmyzu (např. BIO KILL z produkce společnosti Bioveta a.s.), provádění dezinfekčních opatření, nekrmení krmivem z ploch, kde mají přístup divocí králíci, optimální výživa a zoohygiena apod.

Účinná ochrana králíků proti myxomatóze je zabezpečena pomocí vakcinace. Vakcíny proti myxomatóze králíků z produkce společnosti Bioveta a.s. jsou: monovalentní vakcína MYXOREN, kombinovaná vakcína PESTORIN MORMYX.
Monovalentní vakcína proti myxomatóze králíků:

MYXOREN inj. sicc. ad us. vet. (Vakcína proti myxomatóze králíků živá MXT.)

 • K vakcinaci klinicky zdravých králíků od 10. týdne stáří, v ohrožených lokalitách již od 4 týdne stáří s revakcinací za 6 týdnů.
 • Další revakcinace se provádí za 12 měsíců od poslední vakcinace.
 • V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je vhodné u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na jaře s revakcinací v létě).
 • Dávkování: průpichem ušního boltce nebo s.c. (1 ml) nebo bezjehlým aplikátorem (dávka 0,2 ml; nově 0,1 ml).
 • Pro hobby králíky k dostání v jednodávkách.
 • Balení: 50 d, 5x50 d (průpichem ucha), 5x80 d (bezjehelně i.d.), 5x1 d, 5x20 d (s.c.).Kombinovaná vakcína proti myxomatóze králíků:

PESTORIN MORMYX inj. sicc. ad us. vet. (Kombinovaná vakcína proti moru a myxomatóze králíků.)

 • K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem proti moru a myxomatóze od 10. týdne stáří.
 • V případě nepříznivé nákazové situace lze vakcinovat dříve:
 • Vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (MYXOREN) od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou PESTORIN MORMYX nejdříve ve věku 10 týdnů; mezi aplikacemi obou vakcín je nutno zachovat odstup minimálně 2 týdny.
 • Vakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX od stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny.
 • U chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX v 6-měsících intervalech.
 • Pro hobby králíky k dostání v jednodávkách.
 • Dávkování: 1 ml podkožně.
 • Balení: 5x1 d, 20 ml, 5x20 ml.


Doporučené vakcinační schéma proti myxomatóze králíků.

Stáří králíka

MYXOMATÓZA KRÁLÍKŮ - nákazová situace

Příznivá na myxomatózu

Nepříznivá na myxomatózu

4 týdny

 

MYXOREN

 

6 týdnů

 

 

PESTORIN MORMYX

10 týdnů

MYXOREN

MYXOREN nebo

PESTORIN MORMYX

PESTORIN MORMYX

Poznámka: Při použití vakcíny MYXOREN se další revakcinace provádí za 6 měsíců od poslední vakcinace. Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN) se u chovných zvířat doporučuje revakcinace v 6-měsíčních intervalech.
Faktory, které mohou ovlivnit „úspěšnost“ vakcinace králíků proti myxomatóze:
 • Přetrvávání kolostrální imunity (do 4 týdnů stáří) – imunita získaná od matky interferuje s vakcinací.
 • Vakcinace zvířat v prodromálním stádiu onemocnění – vzhledem k délce inkubační doby myxomatózy (7 až 14 dnů) lze v ohrožených chovech po provedené vakcinaci předpokládat výskyt nových případů onemocnění až do dvou týdnů po vakcinaci.
 • Inaktivace živého vakcinačního antigenu – nevhodné skladování vakcíny, způsob dezinfekce vakcinační jehly.
 • Individuální neschopnost tvorby imunitní odpovědi.
III. Vakcinace proti pasterelóze

Pasterelóza neboli "nakažlivá rýma" je onemocnění králíků s vysokou nemocností a úmrtností. V poslední době nabývá toto onemocnění na aktuálnosti. Onemocnění může způsobovat vysoké ztráty způsobené přímým úhynem králíků. Právě to bylo důvodem k orientaci výzkumných pracovníků Biovety k řešení imunoprofylaxe tohoto závažného infekčního onemocnění. Výsledkem je moderní, vysoce účinný přípravek PASORIN-OL.

Původce onemocnění
Několik druhů bakterií, ale vždy za přítomnosti Pasteurella multocida.

Klinické příznaky
Pasterelóza králíků může probíhat v různých formách: septikémie, onemocnění dýchacích cest, záněty středního ucha a mozku, tvorba abscesů ve tkáních, záněty pochvy a dělohy. Příznaky: pofrkávání, netečnost, sešlost, serózní výtok z nosních otvorů, později až příškvary, hnisavý výtok z oka (většinou jednostranný – na rozdíl od myxomatózy), později až hnisavé záněty na plicích a pohrudnici. Úhyny dosahují až 90 %.

Přenos onemocnění
Nemocnými králíky přímo na zdravé jedince, nepřímo krmivem, nástroji. K onemocnění přispívá špatně odvětrávané prostředí.

Terapie, prevence
Terapie: injekčně aplikovat antibiotika a vitamín A. Prevence: izolace králíků s příznaky onemocnění, karanténa nových králíků, optimální výživa a zoohygiena.

Profylaxe
Účinná profylaxe proti pasterelóze králíků je zabezpečena pomocí vakcíny PASORIN-OL. Vakcínu je možné aplikovat králíkům samostatně nebo simultánně s vakcínou proti myxomatóze a moru králíků PESTORIN MORMYX z produkce spol. Bioveta a.s. Touto vakcinací je pak vytvořena dokonalá imunita proti třem nejzávažnějším onemocněním králíků: pasterelóze, myxomatóze a moru.
Vakcína proti pasterelóze králíků:

PASORIN-OL inj. od us. vet. (Vakcína proti pasterelóze králíků inaktivovaná.)

 • Olejová vakcína k ochrannému očkování klinicky zdravých králíků proti pasterelóze od 4 týdnů stáří.
 • Po aplikaci navozuje vysoké titry protilátek proti aktuálním kmenům P. multocida (sérotyp A, D).
 • Velmi důležitá je vakcinace rodičovských jedinců.
 • Vakcinační dávka: 0,5 až 1 ml subkutánně.
 • Vakcínu je možné použít simultánně s vakcínou PESTORIN MORMYX
 • Balení: 100 ml.Doporučené vakcinační schéma proti pasterelóze vakcínou PASORIN-OL

Stáří králíka

Velikost vakcinační dávky

4 týdny

0,5 ml

7 týdnů

1 ml

10 týdnů

1 ml

Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávku 1x za 6 měsíců.
IV. Přípravky proti kokcidióze králíků

Původce kokcidiózy
Kokcidie rodu Eimeria.

Přenos
Kontaminované krmivo, voda, chovatelské pomůcky.

Predispoziční faktory
Změna krmení, teploty, zvýšená vlhkost, stres. Největší nebezpečí u mláďat po odstavu ve stáří 6 až 8 týdnů.

Klinické příznaky
Poruchy trávení, nadmutí, průjem, vyhublost (kaprovitý hřbet), matná srst, nahrbení.

Prevence
Izolovat nemocné králíky, optimální výživa a zoohygiena. Oocysty kokcidií jsou velice odolné, a proto je nezbytná častá a pravidelná očista králičích příbytků s fyzikální (horká voda) a chemickou dezinfekcí.

Léčba
Přípravky z produkce společnosti Bioveta a.s.: ESB3 Bio 30% plv. sol. a SULFADIMIDIN BIOVETA plv. sol.
Přípravky:

ESB3 Bio 30% plv. sol. od us. vet. (Vodorozpustné antikokcidikum.)

 • Účinný a bezpečný přípravek k léčbě kokcidiózy a bakteriálních onemocnění (salmonelóza, pasterelóza) králíků.
 • Účinná látka: sulfaclozinum.
 • Zamezuje množení kokcidií ve střevním traktu králíků.
 • Perorální podání v pitné vodě.
 • Balení: 5x10 g.
Aplikace: Přípravek se aplikuje do pitné vody (2 g na 1 litr). Léčebný roztok podáváme po dobu 3 dnů, poté 2 dny vynecháme a znovu podáváme 3 dny. Denně se připravuje čerstvý roztok. Po dobu léčby králíci nesmí mít přístup k jinému zdroji vody, tedy i k žádné čerstvé stravě (zelenina, ovoce, tráva). Také je možné přípravek aplikovat do krmiva (2 g přípravku na 1 kg krmné směsi).

SULFADIMIDIN BIOVETA plv. sol. (Vodorozpustné chemoterapeutikum a antikokcidikum.)
 • Silný účinek proti kokcidióze králíků.
 • K léčbě infekčních onemocnění zažívacího a respiračního traktu králíků.
 • Účinná látka: sulfadimidinum natrium.
 • Aplikuje se perorálně v pitné vodě.
 • Balení: 1x20 g.
 • 1 sáček (20 g) se rozpustí v 10 litrech pitné vody, podává se tři dny místo nápoje.


Na závěr

Akciová společnost Bioveta na základě požadavků praktických veterinárních lékařů a chovatelů uvedla na trh jednodávkové balení vakcín pro králíky.

V poslední době neustále roste mezi chovatelskou veřejností zájem o nové domácí mazlíčky – králíky. S tímto novým trendem se začaly objevovat u výrobců veterinárních přípravků požadavky od praktických veterinárních lékařů i chovatelů na menší balení vakcín proti základním infekčním onemocněním králíků. Jako jediný výrobce na tyto požadavky zareagovala spol. Bioveta a.s. Výsledkem jsou nejen žádané a velmi elegantní jednodávky vakcín pro králíky, ale také speciální „očkovací průkaz pro králíky“, který slouží k zaznamenání pravidelných vakcinací domácího mazlíčka.

Výhody jednodávek vakcín pro králíky
Jednodávkové balení vakcín pro králíky (PESTORIN, MYXOREN, PESTORIN MORMYX) přináší spoustu praktických výhod jak pro veterinárního lékaře, tak i pro chovatele. Veterinární lékař může díky jednodávkám kdykoliv vyhovět požadavku chovatele a provést vakcinaci králíka prakticky ihned bez dřívějších obav, že obsah většího použitého balení vakcíny zůstane nevyužitý a zkazí se.

Jednodávky vakcín pro králíky také představují větší komfort při vlastním veterinárním úkonu z hlediska možného přenosu nákazy z jiného chovu nebo z jiných jedinců, které předtím veterinář vakcinoval.

Jednodávky vakcín pro králíky jsou opatřeny odtrhovacími etiketami, které je možné nalepit do speciálního očkovacího průkazu pro králíky.

Speciální moderně koncipovanou odtrhávací etiketu, na které je uveden název použité vakcíny a číslo výrobní šarže, nalepí veterinární lékař po vakcinaci do očkovacího průkazu králíka, díky čemuž existuje přesná evidence o pravidelných vakcinacích vašeho domácího mazlíčka.

Přehled vakcín pro králíky v jednodávkách:
PESTORIN – Vakcína proti moru králíků.
MYXOREN – Vakcína proti myxomatóze králíků živá MXT.
PESTORIN MORMYX – Kombinovaná vakcína proti moru a myxomatóze králíků.


Vakcinace – jediná a účinná ochrana proti onemocněním králíků. Jedině správné dodržování veterinární péče může ochránit vašeho králíčka před nebezpečnými nemocemi!
Autor: Martin Miřejovský (Duke)
zdroj: leták Biovety a.s.
Copyright © 2007