O pískomilechPovahaKupujeme pískomilaKdyž onemocní

 UbytováníKrmeníRozmnožováníNemociGenetika

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

FAQ

O webu

E-mail

Genetika

 Genetika - obor, ve kterém hodně lidí stále ještě tápe. Avšak jedná se o velmi důležitou část chovatelství jako takového, neexistuje profesionální chov bez znalostí alespoň základní genetiky.

Pískomilové, stejně jako většina ostatních zvířat, mají mnoho genů, které přímo či nepřímo ovlivňují konečný vzhled zvířete, proto musíme brát vpotaz nejen fenotyp, ale pídit se po genotypu.

Fenotyp - vzhled zvířete navenek, používá se často k určení barvy porovnáváním fotografií, ale né vždy odpovídá genotypu.

Genotyp - souhrn genů, které dané zvíře přenáší, bez ohledu na to, jak vypadá na venek.

 

Vysvětlení jednotlivých genů

Agouti gen (A locus)

Tento gen způsobuje bílé břicho a ticking srsti (různobarevnost jednotlivých chlupů). A je dominantní, a recesivní gen.

A-     agouti barva s tickingem

aa      neagouti barva, celozbarvené zvíře bez bílého břicha

Albinotický gen/Chinchilla gen (C locus)

Tento gen ovlivňuje stupeň zbarvení celého těla, které se tvoří v srsti.

C-      plné zbarvení

cc      albinotic/PEW, tento gen způsobuje ztrátu pigmentu srsti a očí

cchm    chinchilla/burmese, tento gen zesvětluje intenzitu barvy těla, ale zachovává pigment (původní zbarvení) na krajních částech těla (nos,nohy,ocas,uši), gen je teplotně ovlivnitelný

ch     himalayan, tento gen naprosto zesvětlí tělo, ale zachovává pigment na ocase, gen je teplotně ovlivnitelný

Zesvětlující gen (D locus)

Tento gen ovlivňuje intenzitu zbarvení a zesvětlení srsti.

D-     plné a intenzivní zbarvení

dd     zesvětluje všechny barvy

Gen rozsahu zbarvení (E locus)

Tento gen ovlivňuje rovnováhu mezi černým a žlutým pigmentem v srsti.

E-      normální rozložení černé a žluté barvy srsti

ee      převažuje žlutá barva, narůstá množství žlutého pigmentu v srsti na úkor černého pigmentu

ef      postupná převaha žluté barvy, narůstá množství žlutého pigmentu na úkor černého - proces korelace je ovlivněn věkem zvířete

Gen zesvětlující oči na růžové (P locus)

Tento gen ovlivňuje zbarvení očí a působí na zesvětlení barvy srsti. Tmavá černooká zvířata nesoucí jeden recesivní gen (Pp) mají často červený odlesk očí.

P-      zesvětlující gen není, oči jsou černé

pp      zesvětluje téměř všechen černý pigment srsti, mírně redukuje žlutý pigment a zesvětluje barvu očí na rubínovou/červenou/růžovou.

Šedý gen (G locus)

Tento gen ovlivňuje intenzitu černého a žlutého zbarvení v srsti.

G-     zvíře není šedé

gg     zredukuje téměř veškeré žluté zbarvení srsti a zesvětlí černou na šedou

Gen dominantních bílých znaků (Dominant Spotting locus)

Tento gen ovlivňuje bílé znaky na těle. Znaky se mohou měnit v závislosti na specifických genech. Gen dominant spotting též ovlivňuje zbarvení zbylé srsti na těle. Nedoporučuje se křížit dvě zvířata s dominantním spottingem na sebe.

Spsp     dominantní spotting, zvíře má bílé znaky

spsp     zvíře je celozbarvené, gen pro spotting není

 

Běžná zbarvení a jejich genotyp

Golden Agouti / Zlatý aguty

Nejzákladnější zbarvení pískomilů, dá se použít pro přenos jakýchkoli barevných genů.

Popis: Černooké zbarvení. Na první pohled pískomil působí "hnědě", ale zblízka je vidět žlutavý ticking jednotlivých chlupů (každý chlup je vícebarevný). Podsada je černošedá někdy až do modra. Břicho je bílé, nohy, okolí očí a okraje uší mají světlejší barvu. Špička ocasu je tmavě hnědá až černá.

Genotyp:  A-C-D-E-P-G-

Grey Agouti / Šedý aguty

Popis: Černooké zbarvení. Pískomil je zbarven do šeda, na srsti je znatelný ticking, stejně jako u zbarvení golden agouti, avšak díky působení recesivních genů na G locusu pstrádá žlutý pigment a je tvořen stupni šedé. Podsada je šedá až do modra, břicho je bílé. Okolí očí a okraje uší jsou světlejší. Špička ocasu je tmavě šedá až hnědá.

Genotyp: A-C-D-E-P-gg

Argente Golden / Zlatý argente / Zesvětlený aguty

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil je zbarven oranžově a zblízka je vidět výrazný ticking srsti. Podsada je stříbrošedá, černá barva tickingu zesvětlala na šedou, hnědá na oranžovou - působení recesivního genu P locusu. Břicho je bílé, nohy, okolí očí a okraje uší mají světlejší barvu.

Genotyp:  A-CCD-E-ppG-

Black / Černý

Základní neaguti zbarvení, dá se použít pro přenos jakýchkoli barevných genů.

Popis: Černooké zbarvení. Pískomil je černý, někdy s odleskem do modra ("havraní čerň"). Podsada, břicho, okolí očí a uší, nohy, ocas jsou černé, stejně jako zbytek těla. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aaC-D-E-P-G-

Slate / Břidlicový

Popis: Černooké zbarvení. Pískomil má černohnědé zbarvení. Podsada je šedohnědá, břicho, okolí očí a uší, nohy, ocas jsou stejné barvy jako zbytek těla. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aaC-D-E-P-gg

Lilac / Šeříkový / Zesvětlený černý

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil je zbarven hnědošedě s odleskem do modra. Podsada je šedá, působení recesivního genu P locusu se zesvětlila barva srsti i očí. Břicho, nohy, okolí očí a okraje uší mají stejnou barvu, jako zbytek těla. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aaCCD-E-ppG-

Pink Eyed White / Albinotic / Albín

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil je zbarven bíle (bez pigmentu). Díky působení dvojitého recesivního genu na C locusu, nemá přenos jakýchkoli barevných genů žádný vliv na zbarvení srsti.

Genotyp:  --cc----pp--

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dark Eyed Honey (DEH) / Algerian /  Černooký medový / Alžíran

Popis:  Černooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Pískomil, jak již název napovídá, je zbarven medově v různých odstínech. Mládě má světle medové zbarvení a postupem času se barva přeměňuje a tmavne do velmi pěkného sytého odstínu. Věkem se též zvírazní tmavý ticking, který není u mláděte téměř patrný. Břicho je bílé, nohy, okolí očí a okraje uší mají světlejší barvu. Špička ocasu je narozdíl od golden aguti zbarvení relativně světlá, někdy i světlejší než srst na těle. Ve stáří pískomil často "vymelíruje" do velmi světlého odstínu, nejvíce znatelá je tato změna na bocích, kdy může zůstat třeba jen barevný pruh na hřbetě.

Genotyp:  A-CCDDeeP-G-

Polar Fox / Polární liška

Popis: Černooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Pískomil je zbarven stříbřitě v různých odstínech. Mládě má světle béžové zbarvení a postupem času se barva přeměňuje na bílobéžovou se stříbřitým melírováním. Věkem se též zvírazní tmavý ticking, který není u mláděte téměř patrný. Břicho je bílé, nohy, okolí očí a okraje uší mají světlejší barvu. Špička ocasu je narozdíl od golden aguti zbarvení relativně světlá, někdy i světlejší než srst na těle.

Genotyp:  A-CCDDeeP-gg

Red Eyed Honey (REH) / Červenooký medový

Popis: Červenooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Pískomil, jak již název napovídá, je zbarven medově v různých odstínech. Mládě má světle medové zbarvení s oranžovým nádechem a postupem času se barva přeměňuje a tmavne do velmi pěkného sytého naoranžovělého odstínu. Věkem se též zvírazní světlý ticking, který není u mláděte téměř patrný. Břicho je bílé, nohy, okolí očí a okraje uší mají světlejší barvu. Špička ocasu je narozdíl od golden aguti zbarvení relativně světlá, někdy i světlejší než srst na těle. Ve stáří pískomil často "vymelíruje" do velmi světlého odstínu, nejvíce znatelá je tato změna na bocích, kdy může zůstat třeba jen barevný pruh na hřbetě.

Genotyp:  A-CCDDeeppG-

Cream / Krémový

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil je zbarven béžově s nádechem do oranžova. Podsada je světlá, působení recesivního genu P locusu se zesvětlila barva srsti i očí. Břicho, nohy, okolí očí a okraje uší jsou světlé, jedná se o aguti zbarvení.

Genotyp:  A-CCD-E-ppgg

Apricot / Meruňkový

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil je zbarven béžově s nádechem do oranžova (vypadá téměř totožně jako cream, ale je celozbarvený). Podsada je světlá, působení recesivního genu P locusu se zesvětlila barva srsti i očí. Břicho, nohy, okolí očí a okraje uší mají stejnou barvu, jako zbytek těla. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  A-C-D-eeppgg

Nutmeg / Muškátový

Popis:  Černooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Mládě má sytě oranžové zbarvení a postupem času se barva přeměňuje a znatelně melíruje a tmavne až do srsti, působící téměř jako hodně tmavý aguti, avšak jedná se o neaguti zbarvení, nos je tmavší než tělo. Břicho, ocas, nohy, okolí očí a okraje uší jsou zbarveny stejně jako zbytek těla, což způsobují obě recesivní alely na A locusu.

Genotyp:  aaCCDDeeP-G-

Silver Nutmeg / Stříbrný Muškátový

Popis: Černooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Mládě má světle béžové zbarvení (téměř nerozeznatelné od polar fox) a postupem času se barva přeměňuje a znatelně melíruje a tmavne až do srsti, působící téměř jako hodně tmavý šedý aguti, což způsobují recesivní alely na G locusu, avšak jedná se o neaguti zbarvení, nos je tmavší než tělo. Břicho, ocas, nohy, okolí očí a okraje uší jsou zbarveny stejně jako zbytek těla, což způsobují obě recesivní alely na A locusu.

Genotyp:  aaCCDDeeP-gg

Saffron / Red Fox / Šafránový / Červená liška

Popis: Červenooké zbarvení s proměnlivým tónem barvy. Pískomil je zbarven oranžově v různých odstínech. Mládě má světlejší zbarvení s oranžovým nádechem a postupem času se barva přeměňuje a tmavne do velmi pěkného sytého oranžového odstínu. Břicho, ocas, nohy, okolí očí a okraje uší jsou zbarveny stejně jako zbytek těla, jedná se totiž o neaguti variantu.

Genotyp:  aaCCDDeeppG-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dark Tailed White / Himalayan / Tmavoocasý bílý / Himalájec

Popis: Červenooké zbarvení. Miminka vypadají jako albíni, ocas tmavne až po pár měsících. Pískomil je zbarven bíle, díky působení recesivních genů na C locusu, semtam můžeme vidět vykreslení žlutavého pointu na nose, uších a nohou (zbarvení je teplotně proměnlivé). Ocas je charakteristicky hnědošedý. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aachchD-E-P---

Siamese / Siamský

Popis: Černooké zbarvení. Pískomil má světle hnědé tělo a recesivní geny na C locusu způsobují tmavě hnědý point. Stínování na nose, uších, nohou a ocase je velmi výrazné. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aacchmchD-E-P-G-

Burmese / Colourpoint Black / Barmský / Stínovaný černý

Popis: Černooké zbarvení. Pískomil má hnědé tělo a recesivní geny na C locusu způsobují tmavě hnědý až černý point. Stínování na nose, uších, nohou a ocase je velmi výrazné. Zbarvení je bez tickingu.

Genotyp:  aacchmcchmD-E-P-G-

Dove / Holubí

Popis: Červenooké zbarvení. Pískomil má šedé holubí zbarvení,působí celkově jako světlý lilac. Břicho, ocas, nohy, okolí očí a okraje uší jsou zbarveny stejně jako zbytek těla, jedná se totiž o neaguti variantu.

Genotyp:  aaCchD-E-ppG-

 

Druhy spottingu

Spotted

Popis: Jedna, nebo dvě malé bílé skvrny, na hlavě a v zátylku.

Patched

Popis: Dvě skvrny, menší na hlavě a výrazně větší v zátylku, někdy přechází až do neúplného "obojku".

Collared

Popis: Malá skvrna na hlavě spolu s velkým límcem kolem celého krku, zbarvení hlavy je bílou odděleno od zbytku těla.

Blazed Collared

Popis: Pás bílé barvy vedoucí prostředkem hlavy od nosu,mezi očima a ušima, v týlu napojený na velký límec kolem krku.

Mottled

Popis: Velmi skvrnité zbarvení, převládá tmavé zbarvení - u nás málokdy.

Variegated

Popis: Velmi skvrnité zbarvení, převládá bílá barva - u nás málokdy.

 

Zpracovala Vamina - dále nešířit a nekopírovat!

Foto by Bibe, Vamina, Marky, Bunnie