PotkaniVchova a ochoenAnatomieZajmavosti

BydlenKrmenRozmnoovnVeterinrn pe

 

Diskuze

Inzerce

Jmna

Odkazy

 

E-mail

Novinky

Zde je pehled jednotlivch web, kter b na www.kralici.cz a mal statistika o provozu, kter se aktualizuje po nkolika minutch.

Pokud n server pouvte, pomohl vm, nebo si prost jen myslte, e za nco stoj, mete pomoci s hradou nklad spojench s provozem. Lze pispt na konto 143363001/5500 veden u RB.
Tak je monost pispt pomoc sluby PayPal:
Nebo bitcoiny na adresu 1PMyUgSXm5HXQ1M34T82DCMzG27L2k4LDR

 
Touto cestou bych rd podkoval vem uivatelm a pznivcm za jejich pomoc pi financovn provozu tchto strnek. Na finann pomoci se v tomto roce podilej:


  
28.01.2015 - 200 K - Silva
10.03.2015 - 100 K - Silva
03.04.2015 - 100 K - Silva
15.04.2015 - 100 K - Lilka
20.05.2015 - 100 K - Silva
08.06.2015 - 100 K - Silva
02.07.2015 - 100 K - Silva
07.08.2015 - 100 K - Silva
16.09.2015 - 100 K - Silva
17.09.2015 - 200 K - LucieS
24.11.2015 - 300 K - KaK
07.03.2016 -  50 K - Silva
25.04.2016 -  50 K - Silva
19.07.2016 - 100 K - LucieS
06.01.2017 -  50 K - Silva
09.01.2017 - 300 K - Elikaa
20.02.2017 -  50 K - Silva
28.11.2019 - 100 K - janulaol
13.01.2020 -  50 K - janulaol
26.11.2020 -  40 Eur - Antoine
11.10.2021 - 100 K - Silva
Dky!

Veker koprovn celch strnek nebo jen st text podlh souhlasu jejich autor. Texty, obrzky a layout, stejn jako veker grafick prava tchto strnek, jsou chrnny autorskmi prvy. Je zakzno koprovat texty nebo jejich sti, it je nebo upravovat ke komernm elm.