PotkaniVýchova a ochočeníAnatomieZajímavosti

BydleníKrmeníRozmnožováníVeterinární péče

 

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

 

E-mail

Anatomie

Anatomie

Potkan má štíhlé protáhlé tělo zakončené dlouhým ocasem. Tělo je kryto srstí, jejíž charakter se liší podle typu srsti dané varianty potkana. Ocas je štíhlý, začíná širší základnou, postupně se zužuje do špičky. Délka nepřesahuje délku těla. Je kryt zrohovatělými šupinami a krátkými chlupy. Hlava je protažená v čenich, kolem kterého jsou umístěny hmatové vousy. Ušní boltce jsou tenké lehce osrstěné. Vnější zvukovod je krátký, nasedá na bubínek. Oční bulbus je kulatý, chráněn horním a dolním víčkem. Zde se nachází 3 slzné žlázy. Extraorbitální, intraorbitální žláza a žláza třetího víčka. Podle barevné varianty přechází barva duhovky od červené po černou. Přední končetiny jsou kratší, slouží především k uchopování potravy a osobní hygieně na rozdíl od zadních, které jsou delší s mohutně vyvinutou svalovinou a sloužící k pohybu. Na obou končetinách je pět prstů opatřených drápky. na předních je však první prst rudimentální, bez drápu.Kosterní soustava

Očnice je otevřená, přechází do spánkové jámy, tu vyplňuje spánkový sval. Vnější zvukovod se otvírá do středoušní dutiny. Horní čelist tvoří součást jařmového oblouku, vpředu na ni navazuje kost řezáková, zde jsou zubní lůžka pro řezáky. Ve větvi dolní čelist se nachází jáma žvýkače, v níž je uložen žvýkací sval. Ten je důležitý při kousání společně s řezáky a stoličkami.

Páteř se skládá ze 7 krčních obratlů. První obratel je atlas a druhý axis a podílí se na skloubení lebky s páteří. Další skupinou jsou hrudní obratle. Je jich třináct a vyznačují se dlouhým trnovým výběžkem. Bederní obratle mají mohutný postraní výběžek a jejich počet je šest. Křížové obratle jsou srostlé v kost křížovou, ta je tvořena 4 obratli. Na ni navazuje 27-30 ocasních obratlů.

Hrudník je tvořen žebry hrudní kostí a hrudními obratli. Potkan má 13 párů žeber. Z toho je 6 párů pravých, 3 páry nepravých a 3 páry volných.
Kostru pletence hrudní končetiny tvoří lopatka kost klíční a zobcová. Kost klíční se nachází pouze u savců, kteří používají přední končetiny k držení např. u opů, hmyzožravců a hlodavců, na rozdíl např. od psů, kteří mají tuto kost pouze rudimentální. Kost zobcová je vyvinuta jen u ptáků, u savců nacházíme pouze výběžek na lopatce. Na pletenec je kloubně připojena kost pažní. Ta se kloubí v loketním kloubu s kostí loketní a mohutnější vřetení. Dále následuje zápěstí, záprstí a prsty. Nacházíme zde pět prstů. Každý je tvořen třemi prstními články, první prst dvěma články.

Pánevní končetiny tvoří také pletenec a vlastní kostra končetiny. Pletenec je tvořen pánví. Je složený ze srostlých kostí stytké, kyčelní a sedací. Na ně navazuje kost stehenní, která se v kolením kloubu spojí s kostí holení a lýtkovou. Dále pak se nachází kosti nártní, zanártní a článků prstů. Na zadních končetinách nacházíme také pět prstů všechny jsou úplně vyvinuty.Trávicí soustava


Trávicí soustava začíná jako dutina tlamní. Je ohraničena zevně pysky. Horní pysk je rozštěpen pro snadnější hlodání. Uvnitř se nachází jazyk, vývody slinných žláz, které pomáhají trávit, zuby, které jsou velmi důležité. Potkan má monofyodontní chrup, nazýváme tak zuby, které vyrůstají jednou za život. Hlodavci se vyznačují tím, že jim v horní i dolní čelisti narůstají přední hlodavé zuby, hlodáky. Patří mezi hypselodontní, to znamená s trvalým růstem. Mají dlouhý kořen, jeho začátek je hluboko v čelisti u kořene stoliček. Tvar je typický dlátovitý, okraj zkusné plochy ostrý. Přední stranu kryje sklovina, její barva je tmavě žlutá. Strana, která směřuje do úst, je kryta cementem. Cement se obrušuje rychleji, než tvrdá sklovina, proto vzniká ostrý okraj. Pokud nedochází k pravidelnému obrušování, zuby přerůstají a tvar se mění. Další zuby, které má potkan jsou stoličky. Patří do skupiny hypsodontních zubů, tzn., že mají prodlouženou dobu růstu. Po určité době po prořezání zubu, se zavře dřeňová dutina a zub přestane růst. Ten pak je obrušován a postupně se zmenšuje. Potkani mají pouze řezáky a stoličky, chybí špičáky a zuby třenové. Zubní vzorec je 1/1, 0/0, 0/0, 3/3. Udává počet zubů v polovině horní čelisti ve jmenovateli a v polovině dolní v čitateli. Mezera, ve které nejsou špičáky a zuby třenové, se nazývá diastema.

Další část trávicí soustavy je hltan a na něj navazuje jícen, který je tvořen příčně pruhovanou svalovinou po celé délce, až k žaludku. Žaludek je jednokomorový, složitý. Jednokomorový žaludek nacházíme také u psa, koně nebo prasete. Vícekomorový pak u přežvýkavců. Složitost žaludku spočívá v tom, že část jeho sliznice je vybavena žlázami, část zůstává bez nich.

Žaludek potkana má slepý vak, který zabraňuje zvracení. Na něj navazuje tenké střevo, jehož části jsou dvanáctník, lačník a kyčelník, který přechází v slepé střevo a z něj pak pokračuje jako tlusté. Slepé střevo je veliké, dosahuje 6-9 cm. Tlusté střevo je tvořeno tračníkem vzestupným, příčným a sestupným. V tračníku sestupném jsou zformované výkaly. Tlusté střevo je zakončeno konečníkem, který vyúsťuje pod ocasem análním otvorem. Anální žlázy se nevyskytují. Játra jsou členěna na DOPLNIT laloků. Žlučový měchýř není, žlučové vývody se spojují a ústí do dvanáctníku. Slinivka je tvořena dvěma laloky.Dýchací soustava

V dutině nosní je funkční orgán vomeronasální (větřící), ten vyvinut například i u plazů. Potkan jej používá pro analýzu pachu, přičemž se staví na zadní končetiny a panáčkuje, větří a vnímá pachy kolem sebe. Průdušnice je tvořena ne zcela uzavřenými prstenci. Pravá plíce je větší, rozdělena na 4 laloky.Močopohlavní soustava

Ledviny mají fazolovitý tvar, pravá je více vepředu. Nazývají se jednopapilární. Dřeň tvoří ledvinové pyramidy, zakončené papilou. Na ně navazuje kůra. Jednotlivé papily se spojují v ledvinový hřeben. Přes něj teče moč do pánvičky a dále do močovodu, močového měchýře a močové trubice. Močové cesty jsou u samice odděleny od pohlavních a močová trubice vyúsťuje do předkožkového vaku, odtud předkožkovým otvorem z těla. U samců je vytvořen sinus urogenitalis, což je část močové trubice, se společným vývodem močové a pohlavní soustavy.

Samčí pohlavní orgány tvoří varlata, nadvarlata, chámovod, přídatné pohlavní žlázy, penis. Varlata jsou uložena v šourku, mohou být uložena jak vně tak zatažena do dutiny břišní. Nalézají se pod análním otvorem. Potkan má jak prostatu, tak ampulární žlázy, bulbouretrální žlázy a semenné váčky. V topořivém tělese penisu se nachází pyjová kost. Vyvinuta je předkožková žláza, vyúsťuje do předkožkového vaku.
Mezi samičí pohlavní orgány patří vaječníky, vejcovody, děloha, pochva, vulva (ochod). Také samice mají předkožkové ( prepuciální) žlázy, které vyúsťují nad močovou rourou do předkožkového vaku. Děloha je dvojitá. Je složena z krčku děložního, těla a dvou rohů děložních. Pochva je zakončena otvorem tzn. štěrbinou ochodu. Je uzavřena slizniční řasou, která zaniká v období pohlavní dospělosti.Oběhový systém

Srdce je uloženo v dutině hrudní nalevo od osy těla. Základna ( báze srdce) směřuje směrem k páteři, hrot směřuje k žebrům vykloněný mírně do leva. Srdce je uloženo v osrdečníku (perikardu), což je vazivová blána, která je vyplněna tekutinou, která umožňuje lepší pohyb srdce. Stěnu tvoří endokard, tenká blána, nejsilnější svalová vrstva myokard a zevně epikard.

Srdce je rozděleno na 4 oddíly. Pravou síň a komoru a levou síň a komoru. Pravé srdce je od levého odděleno septy. Komoru a síň na levé straně od sebe odděluje mitrální chlopeň, na pravé straně trikuspidální. Do pravé síně ústí horní a dolní dutou žílou neokysličená krev z velkého krevního oběhu, tzn. z těla, přes trikuspidální chlopeň, která se otevře tlakem hromadící se krve a tak může protéct do pravé komory. Potom se chlopeň opět uzavře. Z pravé komory proudí krev přes pulmonální chlopeň plicnicí do malého krevního oběhu. Cílem jsou plíce, kde se krev okysličí a dále proudí plicními žilami do levé síně. Odtud přes mitrální chlopeň do levé komory a odsud přes aortální chlopeň do aorty a do těla.

Srdeční impulzy jsou vytvářeny sinoatriálním uzlíkem (SA) ležícím na síni, odtud jdou přes atrioventrikulární (AV) uzlík nacházející se mezi síněmi a komorami a dále přes Hisův svazek, který prochází myokard komor. Práce srdce se skládá ze stahu (systoly) a ochabnutí (diastoly) srdce.

Zpracovala Františka Hozmanová www.potkanov.wz.cz
Veterinární anatomie laboratorních savců, Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. MVDr. Ivan Míšek, CSc.


..