Založenie akváriaStarostlivosť o akváriumChorobyRastlinkyJazierko

Bezstavovce v akváriuBiotopZákladné druhy rýbRozmnožovanie

Potrava

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

Ostatní

E-mail

Biotop

 

Biotop (z gr. bios - život, topos - miesto) je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva
Teoreticky pod pojmom biotop rozumieme presnú kópiu prírodného ekosystému do najmenších detailov, čo je nemožné. Preto je viac zaužívaný názov Habitat tank – akvárium predstavujúce stanovište.
Biotopné akvária majú hneď niekoľko výhod:
-         dáte rybám len to najlepšie
-         v takomto akváriu je ľahšie udržať medzidruhovú rovnováhu
-         akvárium pôsobí opticky lepšie
 
 
Rieka juhovýchodnej Ázie
 
Popis:
Väčšinu Juhovýchodnej Ázie tvorí dažďový prales, kde je množstvo veľkých riek. Tu popísaný biotop odzrkadľuje malé prítoky.

Voda
ph 6.0-6.5, 2-8 dH, 26-29 C° (79-84 °F)

Nádrž
Nádrž by mala byť bohato zarastená rastlinami s množstvom skrýš, ktoré je možné vytvoriť s pomocou dreva a rôznych rastlín. Substrát má tvoriť jemný štrk alebo piesok.

Rastliny
Crinum, Ceratopteris, Hygrophila, Cryptocoryne, Nymphaea.

Rybky
Loaches, Barbus, Brachydanio, Corydoras, Knifefish.
 
 
 
Rieka v Indii
 
Popis:
Navzdory množstvu populácie v Indii, v tomto prostredí existuje množstvo prostredí pre tropické druhy rýb počnúc mangrovníkmi až po úpätia Himalájí. Myanmar susedí s Indiou a na jeho území sa nachádza mnoho z biotopov, ktoré nájdeme aj v Indii.

Voda
ph: 7.0-7.7, 6-12 dH, 21-24 °C (70-75 °F)

Nádrž
Akvárium má byť presvetlené s jemným štrkom alebo pieskom ako substrátom. Okrem toho môžu byť použité skaly a kamene ako skrýše. Takýto biotop sa vyznačuje aj množstvom rastlín.

Rastliny
Rotala, Ceratopteris, Aponogeton, Eleocharis, Blyxa.

Rybky
Brachydanio, Rosy Barbus, Colisa, Spiny eels, Climbing perches, Badis, Loaches, Gyrinocheilus, Chaca,Corydoras
 
 
 
Tanganika
 
Popis:
Jazerko Tanganika má cez 150 druhov rýb, ktoré patria do viac ako 50 rodov ktoré boli popísané, aj keď je pravdepodobné že existuje veľa neobjavených druhov.
Tanganika je hlboké hazero, v niektorých miestach s hĺbkou 1470metrov. Na rozdiel od ostatných jazier, vzhľadom na jeho veľkosť voda cirkuluje a v najväčších hĺbkach je pravdepodobne vykurované zemským jadrom. Hoci jazero má relatívne rovnakú teplotu, ryby obývajú iba vrchných 137 metrov.
 
Voda:
pH: 7.8-9.0, 12-20 dH, 75-82 F (24-28 C)

Nádrž:
Odporúča sa skalnaté pozadie s množstvom jaskýň a útesov. Podklad by mal byť z drobného štrku a piesku, s množstvom ulít. Často meniť vodu, ryby tejto oblasti su citlivé a náročné na kvalitu vody.
 
Rastliny:
Vallisneria je jediný komerčne dostupný druh, ale pokiaľ akvaristovi nevadí menšie porušenie pravidiel biotopu je vhodný aj jávsky mach a rastlinky rodu Anubias.

Ryby:
Cichlidy jazera Tanganika, Synodontis, Afromastacembelus,Melanoteania

 

 

 

Nová Guinea rieka
 
 
Voda:
pH 6.5-7.1, 4-8 dH, 75-77 F (23-25 C)

Nádrž:
Prostredie s voľným priestorom na plávanie. Nádrž by mala mať miesta s hustou vegetáciou a silné osvetlenie. Ako substrát použijeme piesok.

 
Melanoteania, Brachygobius, Scleropages jardini, Ariusseemani
 
 
 
 
Stredná Amerika – Rocky Lake

Stredná Amerika má úžasné jazerá ako  Atitlan, Managua a Nicaragua.
Jazera sú skalnaté s tvrdou zaásaditou vodou. Cichlidy týchto jazier sú veľmi teritoriálne a agresívne a nemali byť kombinované s miernejšími druhmi.
´
Voda:
7.5-8.2, 15-25 dH, 75-81 F (24-27 C)

Nádrž:
Nádrž by mala byť vybavená mohutnou konštrukciou skál, substrát jemnejší štrk a piesok, voda by mala slabo cirkulovať

Rastliny:
Odporúčajú sa umelé, vzhľad k povahe cichlíd.

Ryby:
Loricariidae, Pimelodidae, Poeciliidae,  Cichlasoma.

 
 
 
Južné Amerika - Whitewater River
 
Whitewater rieky majú bahnitú hnedú farbu, s malou viditeľnosťou, vďaka obsahu ťažkého sedimentu.
V hlavnom toku rieky nie sú takmer žiadne rastliny a veľké ryby nevhodné do akvária. V pokojnejších bočných oblastiach je viac rastlín a ryby vhodné aj do akvária.
Do Whitewater riek patria Amazon, Napo a Orinoco.

 
Voda:
pH 6.8-7.1, 3-8 dH, 79-84 F (26-29 C)
 
Nádrž:
Nádrž by mala byť vybavená koreňmi a mala by mať otvorený priestor.
Použijeme jemnejších štrk, najlepšie bahnitú hmotu.

Rastliny:
Echinodorus, Lemma minor, Riccia, Vallisneria

Ryby:
Astronatus ocellatus, Acara, Biotodomas,Pterophyllum, Anostominaes, Serrasalmuss,r.Chalacidae, Pimelodids, Doradids, Loricarids, Corydoras
 
 
 
Prebraté z mongabay.com
 
 
 
 
V prípade, že ste niečomu z článku nerozumeli, alebo vám neni jasný význam niekorého slova, kľudne sa ma opýtajte prostredníctvom SZ.
Ewyk