Založenie akváriaStarostlivosť o akváriumChorobyRastlinkyJazierko

Bezstavovce v akváriuBiotopZákladné druhy rýbRozmnožovanie

Potrava

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

Ostatní

E-mail

Základné druhy rýb

 

V prírode existuje okolo 25 tisíc druhov rýb. V tejto sekcii uvediem len najbežnejšie dostupné a najčastejšie chované rody rýb.
 
Rod Poeciliidae (živorodé) 
Mimoriadne obľúbený druh, hlavne u začínajúcich akvaristov. Patrí sem väčšina bežne známych druhov ako napr. Poecilia , Xiphophorus.
Ich hlavným znakom je nekladenie ikier a výrazný pohlavný dimorfizmus. Análna plutva samca je premenená v páriaci ústroj. Samčeky sú väčšinou menšie. Môžu rodiť niekoľkokrát ročne. Plôdik je od narodenia samostatný, samičky je treba po pôrode odloviť, lebo sa správa k plôdiku kanibalsky. V prírode aj v akvaristike existuje neskutočné množstvo farebných mutácií.
       
 
Rod Characidae (tetrovité)
Ich domovom je Amerika  ale aj Afrika. Sú charakteristické tukovou plutvičkou. Väčšina z nich je miernej povahy, hlavne tie menšieho vzrastu, väčšie druhy sú dravé, útočia v húfikoch. Najbežnejší zástupci rodu Hemigrammus, Hyphessobrycon, Paracheirodon
 
 
Rod Anabantidae (labyrintky)
Pochádzajú z juhovýchodnej Ázie a tropických častí Afriky. Žijú často v zabahnených vodách a vodách chudobných na kyslík. Tomuto prostrediu sa museli prispôsobiť a dokážu dýchať atmosférický vzduch prostredníctvom tzv. labyrintu. Ďalšou zvláštnosťou je ich rozmnožovanie. V období neresu vytvoria na hladine penové hniezdo, do ktorého kladú ikry, potom preberá starostlivosť o potomstvo samec, vtedy je vhodné samicu oddeliť, väčšina samcov sa chová veľmi agresívne. Najbežnejší zástupci : Trichogaster, Betta, Colisa, Belontia
 
 
Rod Pterophyllum (skalare)
Pochádzajú z mäkkých vôd Amazonu. Najznámejší druh z čelade cichlíd. Sú to pokojné ryby, agresívnejšie v období párenia. Potrebujú priestranné akvárium s vysokým stĺpcom vody. Existuje veliká škála farebných mutácií.
 
 
Čelaď Cichlidae (cichlidy)
Čelaď zahŕňa 85 rodov a viac ako 1500 druhov. Cichlidy sú sladkovodné, ostriežovité ryby s bočne splošteným telom, chrbtovou a análnou plutvou s tvrdými lúčmi, jednou nozdrou na každej strane, delenou bočnou čiarou, a chýbajúcou podočnicovou kosťou.
Ako už bolo spomenuté, všetky cichlidy sú sladkovodné ryby a vyskytujú sa na veľa miestach na svete. V Amerike sa vyskytujú od stredného Texasu až po Argentínu. Nachádzame ich aj v jazerách východoafrickej priekopovej prepadliny, jazere Victoria a okolitých riekach, aj v niektorých častiach stredného východu. Taktiež ich možno nájsť v pobrežných oblastiach Indie a na ostrovoch Madagaskar, Srí Lanka a v západnej Indii.

Aj keď veľa chovateľov-začiatočníkov skôr inklinuje k cichlidám nového sveta (napr. skaláre, cichlidy pávie (Astronotus ocellatus), cichlazomy perleťové (Cichlasoma octofasciatum), terčovce, ramirézky (Microgeophagus ramirezi)), väčšina cichlíd žije v afrických priekopových jazerách Tanganika a Malawi a riekach, mokradiach a jazerách Viktórijskej panvy.

 

Čelaď Cyprinidae (kaprovité)
Ich znakom sú bezzubé čeľuste, potravu spracovávajú hltanovými zubami. Veľmi aktívne ryby zdržujúce sa v stredných a hlbších vrstvách vody. Majú dvojdielny plynový mechúr spojený s tráviacou sústavou. Rody Carassius a Cyprinus ryby vhodné do jazierok. Sú sladkovodné a nenáročné na kvalitu vody. Bežný zástupci: Barbus, Rasbora, Tanichtys, Carassius, Cyprinus, Brachydanio

                
Čelaď Loricariidae (Lorikáriovité)

Obrnený sumčekovia, pochádzajú z Južnej Ameriky. Majú silný pancier. Žijú pri dne. Sacie ústa sú na spodnej strane tela. Najbežnejšie druhy: Ancistrus, Farlowella


   

 

 
V prípade, že ste niečomu z článku nerozumeli, alebo vám neni jasný význam niekorého slova, kľudne sa ma opýtajte prostredníctvom SZ.
Ewyk