Založenie akváriaStarostlivosť o akváriumChorobyRastlinkyJazierko

Bezstavovce v akváriuBiotopZákladné druhy rýbRozmnožovanie

Potrava

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

Ostatní

E-mail

Rozmnožovanie

 

Pri väčšine sladkovodných a morských rýb prevláda rozmnožovanie s vonkajším oplodnením. Vnútorné oplodnenie je zriedkavejšie. Obojpohlavnosť – hermafroditizmus poznáme len pri niektorých morských rybách.
 
Kladenie ikier – neres – prebieha buď postupne (porciový neres) v rozličných časových intervaloch alebo jednorazovo. Pohlavný cyklus nie je stabilný, pretože závisí od ekologických a klimatických podmienok. Pri rybách, ktoré sa počas života viac ráz neresia, sa počet ikier každým rokom mení v závislosti od veku, rastu hmotnosti a množstva i kvality prijímanej potravy, čo dobre vedia akvaristi sledujúci neres svojich chovných párov niekoľko rokov. Vývoj ikier však ovplyvňuje nielen vek a veľkosť materských rýb, ale aj faktory vonkajšieho prostredia.
 
Pri kostnatých rybách vniká do ikry iba jeden spermatozoid cez malý otvor v blane ikry – mikropyle. Oplodnenie jednej viacerými spermatozoidmi poznáme len pri žralokoch. Pri rybách s vonkajším oplodnením hynú spermatozoidy vo vode do 5 minút. Naproti tomu pri vnútornom oplodnením živorodiek zostávajú spermie živé niekoľko týždňov až mesiacov. Na základe jedného oplodnenia môže nasledovať šesť, niekedy i viac vrhov mláďat bez prítomnosti samca. Na neres vyhľadávajú ryby najvhodnejšie miesta.
 
 Niektory druhy rýb kladú ikry do piesku, iné na živé alebo odumreté časti rastlín, ku ktorým sa ikry prilepia. Ryby môžu ikry lepiť aj na iné predmety pod vodou.
Iné druhy si stavajú pri hladine penové hniezdo do ktorého nakladú ikry a niektoré druhy cichlíd prenášajú ikry a plôdik v tlamičke.
 
Zdroj: S. Frank
 

 

 

 

 
V prípade, že ste niečomu z článku nerozumeli, alebo vám neni jasný význam niekorého slova, kľudne sa ma opýtajte prostredníctvom SZ.
Ewyk