Péče o želvyAnatomieFotky z želvího životaStránky želv

NemoceUbytováníDruhy želv

Krmení

Diskuze

Inzerce

Jména

Odkazy

Ostatní

E-mail

Druhy želv

Třída: Reptilia - plazi
Řád: Testudines (synonymum Chelonia) - želvy

A) Podřád: Pleurodira - skrytohlaví
Čeledi:

 1. Chelidae - dlouhokrčkovití
 2. Pelomedusidae - terekovití

B) Podřád: Cryptodira - skrytohrdlí
Čeledi:

 1. Carettocheliidae - karetkovití
 2. Cheloniidae - mořské želvy
 3. Chelydridae - kajmankovití
 4. Dermatemydidae - dlouhohlávkovití
 5. Dermochelyidae - kožatkovití
 6. Emydidae - sladkovodní želvy
 7. Kinosternidae - klapavkovití
 8. Platysternidae - hlavcovití
 9. Testudinidae - suchozemské želvy
 10. Trionychidae - kožnatkovití

__________________________________________________

1A) Pleurodira (skrytohlaví) - čeleď Chelidae (dlouhokrčkovití):
      Rody:

 • Hydromedusa
 • Chelodina
 • Chelus
 • Phrynops
 • Platemys
 • Acanthochelys
 • Emydura
 • Elseya
 • Rheodytes
 • Pseudemydura

Oblast: žijí ve sladkých vodách Jižní Ameriky, Austrálie a Nové Guineje.
Chov: k chovu vhodné, úspěšně se rozmnožují. Jejich dostupnost je většinou ale minimální. Jsou nápadné dlouhým hadovitým krkem, souhrnně nazývané dlouhokrčky.
Potrava: vodní obratlovci

2A) Pleurodira (skrytohlaví) - čeleď Pelomedusidae (terekovití):
      Rody:

 • Pelomedusa
 • Pelusios
 • Podocnemis
 • Peltocephalus
 • Erymnochelys

Oblast: Jižní Amerika, subsaharská Afrika, Madagaskar a Seychelské ostrovy
Chov: s africkými želvami se setkáváme v obchodech častěji než s Jihoafrickými nejen pro nečasté dovozy těch druhých, ale taky pro jejich značnou velikost (druhy Podocnemis dorůstají délky krunýře až 1 m)
Potrava: vodní obratlovci

1B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Carettochelyidae (karetkovití):
      Rody:

 • Carettochelys

zahrnuje pouze jeden druh Carettochelys insculpta
Oblast: sever Austrálie, Nová Guinea
Chov: sladkovodní želvy s vzhledovými znaky možských želv (končetiny připomínající spíš ploutve, velikost okolo 0,5m). V chovech se moc nevyskytují, pro svou velikost a nízkou dostupnost.
Potrava: vodní obratlovci, vodní rostliny

2B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Cheloniidae (mořské želvy):
      Rody:

 • Caretta
 • Eretmochelys
 • Natator
 • Lepidochelys
 • Chelonia

Oblast: obývají teplé moře a oceány tropů a subtropů
Chov: mořské želvy, obývají celý život moře, jen samice opouštějí vodní prostředí aby nakladly na plážích vejce do vyhrabaných jam. Pro chov doma nevhodné, chovají se pouze ve veřejných mořských akváriích a ZOO.
Potrava: malí mořští živočichové a řasy

3B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Chelydridae (kajmankovití):
      Rody:

 • Chelydra
 • Macroclemys

každý z rodů zahrnuje pouze jediný druh (Chelydra serpentina - kajmanka dravá; Macroclemys temminckii - kajmanka supí)
Oblast: rybníky a stojaté vody, Amerika
Chov: do Evropy se dovážejí, dorůstají však až cca 40-60 cm délky krunýře, proto jsou chování většinou v ZOO a jen některými chovateli
Potrava: vodní obratlovci; špatní plavci, na potravu číhají u dna

4B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Dermatemydidae (dlouhohlávkovití):
      Rody:

 • Dermatemys

zahrnuje pouze jeden druh Dermatemys mawii
Oblast: sladké vody jižního Mexika, Belize a Hondurasu
Chov: pro domácí chovy nepřipadá prakticky v úvahu, dosahují délky krunýře 50 cm, kvůli výtečnému masu jsou existenčně ohroženy
Potrava: převážně vodními i některými suchozemskými rostlinami; dobří plavci

5B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Dermochelyidae (kožatkovití):
      Rody:

 • Dermochelys

zahrnuje pouze jeden druh Dermochelys coriacea
Oblast: teplé moře a oceány
Chov: pro chov nevhodná, dorůstá délky přes 2m, váhy i 800kg, jako ostatní mořské želvy je ohroženým druhem. Vyznačuje se zvláštním kůží pokrytým krunýřem.
Potrava: mořsští živočichové a rostliny

6B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Emydidae (sladkovodní želvy):
      Podčeledi:

 • Batagurinae
  Rody: Cyclemys, Cuora, Notochelys, Pyxidea, Geoclemys, Morenia, Hardella, Orlitia, Siebenrockiella, Batagur, Kachuga, Ocadia, Callagur, Chinemys, Hieremys, Malayemys, Sacalia, Rhinoclemmys, Melanochelys, Annamemys, Mauremys, Geoemyda, Heosemys

Oblast: sladké vody Evropy, severní Afriky až po jihovýchodní Asii (kde žije většina rodů), na sever po jižní Čínu. V Americe pak od severního Mexika jižně po Brazílii a Ekvádor

 • Emydinae
  Rody: Terrapene, Emydoidea, Emys, Clemmys, Graptemys, Malaclemys, Chrysemys, Deirochelys, Trachemys, Pseudemys

Oblast: až na výjímky (rod Emys a Mauremys - Eurasie) obývají sladké vody Severní Ameriky
Chov: velmi vhodné, nenáročné na podmínky, většina se dorůstá cca do 25 cm délky krunýře, najdou se však i druhy s délkou krunýře do 15 cm a druhy do cca 60 cm.
Potrava: vodní živočichové a rostliny, převážně masožravé želvy

7B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Kinosternidae (klapavkovití):
      Rody:

 • Kinosternon
 • Staurotypus
 • Sternotherus
 • Claudius

Oblast: Amerika (od jižní části Kanady po střední část Jižní Ameriky)
Chov: nazývají se klapavky díky schopnosti se uzavřít zcela do krunýře, pro chov vhodné - velikosti jsou cca 10-20cm
Potrava: drobní vodní živočichové

8B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Platysternidae (hlavcovití):
      Rody:

 • Platysternon

zahrnuje pouze jeden druh Platysternon megacephalum (hlavec plochý)
Oblast: chladné horské bystřiny jihovýchodní Asie
Chov: dovážené do Evropy, v chovu malé úspěchy v rozmnožování
Potrava: noční způsob života - velká hlava, kterou není schopen zatáhnout do plochého krunýře, minimální schopnost plavání

9B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Testudinidae (suchozemské želvy):
      Rody:

 • Manouria
 • Gopherus
 • Geochelone
 • Kinixys
 • Indotestudo
 • Testudo
 • Malacochersus,
 • Psammobates
 • Homopus
 • Pyxis
 • Chersina

Oblast: zejména druhy rodu Testudo jsou známé, obývají teplé oblasti Bulharska, Řecka, býv. Jugoslávie, Itálie. Čeleť Testudinidae je zastoupena na všech kontinentech s výjimkou Austrálie (a Antarktidy), želvy sloní (Geochelone nigra a Geochelone gigantea) obývající Galapážské a Seychelské souostroví, nejmenší želvy (rod Homopus) z polopouští Jihoafrické rep.
Chov: vhodné, nenáročné na chov a podmínky, díky atraktivnímu zbarvení a dobrému masu je většina suchozemských druhů existenčně ohrožena
Potrava: převážně suchozemské rostliny

10B) Cryptodira (skrytohrdlí) - čeleď Trionychidae (kožnatkovití):
      Rody:

 • Cycloderma
 • Cyclanorbis
 • Lissemys
 • Chitra
 • Pelochelys
 • Amyda
 • Aspideretes
 • Nilssonia
 • Pelodiscus
 • Palea
 • Dogania
 • Trionyx
 • Rafetus
 • Apalone

Oblast: sladkovodní jezera nebo velké říční toky Severní Ameriky a Afriky, Asie a Nové Guinei
Chov: málo chované; liší se vzhledově od jiných želv - krunýř je měkký a pokrytý jemnou kůží, končetiny spíše připomínají ploutve. Jednotlivý jedinci jsou vůči druhým nesnášenliví, často se můžou vážně poranit. Většinu času tráví zahrabaní v písku.
Potrava: drobní vodní živočichové